Naar de inhoud

Sauna voor sporters

Sportfaciliteiten en sauna’s horen tegenwoordig bijna vanzelfsprekend bij elkaar en het waren dan ook de Olympische Spelen die de sauna bekend maakten. Wat de sauna voor sporters zo waardevol maakt is vooral de mogelijkheid om te herstellen.

De sauna traint het aanpassen aan de meest uiteenlopende omstandigheden. De betere doorbloeding bevordert de afvoer van het melkzuur dat bij anaerobe inspanning in de spieren vrijkomt. De ophoping van zuur in de spieren hoeft vermoeidheid tot gevolg. De afvoer van deze zuren zorgt voor een snel herstel en een algehele ontspanning. Als gevolg daarvan zijn de opbouwende activiteiten in het lichaam sterk toegenomen.

Nog een gunstig effect van de sauna is dat mogelijk de maximale zuurstofopnamecapaciteit toeneemt zodat er voor sportieve inspanningen meer lucht ter beschikking komt. Daarentegen wordt de hartspier niet getraind. Het hart klopt weliswaar sneller maar met minder weerstand.

De laatste saunagang zou een dag voor de wedstrijd moeten zijn, daar het verlies van vocht de prestaties kan verminderen. In principe is de sauna in aansluiting op een sportieve inspanning alleen zinvol wanneer de versnelde ademhaling en de verhoogde hartslag zich genormaliseerd hebben. Sporters die hier geen rekening mee houden, laten bij een ECG-scan een aanzienlijke toename van de belasting van het hart zien.

Een sportieve inspanning tussen twee saunagangen, bijvoorbeeld 1.000 meter zwemmen, is niet zinvol. Eerst sport, dan sauna. Dat is de goeie volgorde.

Attentie: Bij acute verwondingen met bloedverlies of blessures met zwellingen kunt u beter niet naar de sauna gaan. De sterkere doorbloeding kan een gestolde wond weer laten bloeden. Inwendige bloedingen in gewrichten kunnen het gewricht kapot maken. U kunt dit risico beter vermijden. Als de zwellingen zijn afgenomen is het saunabaden weer mogelijk. Het wordt juist vooral gebruikt bij de rehabilitatie na sportblessures om de beweeglijkheid weer te verbeteren.